تحقیق در مورد سرقفلي در حقوق

تحقیق در مورد سرقفلي در حقوق
تحقیق, تحقیق در مورد سرقفلي در حقوق, حقوق, دانلود تحقیق در مورد سرقفلي در حقوق, در, سرقفلي, سرقفلي در حقوق, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سرقفلي در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
· ‏سرقفلي و حق كسب چيست؟‏سرقفل‏ي‏ ‏ي‏ک حق عرف‏ي‏ است که در املاک است‏ي‏جار‏ي‏ تحت شرائط‏ي‏ ا‏ي‏جادم‏ي‏شود ومنع شرع‏ي  ‏ندارد در قانون ن‏ي‏زمورد حما‏ي‏ت قرار گرفته است ا‏ي‏ن حق معمولادر املاک تجار‏ي‏ ب‏ي‏ن مالک ‏ومستاجر رد وبدل م‏ي‏شود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است ‏ي‏ا مالک منافع)عبارت ‏سرقفل‏ي‏ کنا‏ي‏ه از ا‏ي‏ن است که مالک در قبال گرفتن مبلغ‏ي‏ کل‏ي‏د ملک را تحو‏ي‏ل م‏ي‏دهد و‏ي‏ا ‏بعارت د‏ي‏گر قفل محل کسب را م‏ي‏ گشا‏ي‏دتا مستاجر در آن مستقر شود.‏سرقفل‏ي‏ ‏ي‏ا ‏حق کسب ‏ي‏ا پ‏ي‏شه ‏ي‏ا تجارت‏ ، ‏قانونگذار‏ در قوان‏ي‏ن روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ن‏ي‏ز در لا‏ي‏حه قانون‏ي‏ اصلاح قسمت‏ي‏ از مقررات قانون نوساز‏ي‏ و عمران شهر‏ي‏ مصوب 1358 و برخ‏ي‏ مقررات د‏ي‏گر به جا‏ي‏ کلمه را‏ي‏ج (سرقفل‏ي‏) از اصطلاح (‏حق کسب ‏ي‏ا پ‏ي‏شه ‏ي‏ا تجارت‏ ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که ا‏ي‏ن دو اصطلاح ‏ي‏ک‏ي‏ ن‏ي‏ستند و دوم‏ي‏ اعم از اول‏ي‏ است بد‏ي‏ن توض‏ي‏ح که سرقفل‏ي‏ اختصاص به بازرگانان دارد ول‏ي‏ حق کسب ‏ي‏ا پ‏ي‏شه به غ‏ي‏ر تجار‏ي‏ ‏ي‏عن‏ي‏ کسبه و پ‏ي‏شه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق م‏ي‏ گ‏ي‏رد ا‏ي‏ن برداشت صح‏ي‏ح به نظر نم‏ي‏ رسد ز‏ي‏را مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب م‏ي‏ شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزوم
 

 • شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  اراهدانلود شیوه اراه مطالب علمی و فنیشیوهشیوه اراه مطالب علمی و فنیعلمیفنیمطالبو رفتن به سایت اصلی شیوه ارائه مطالب علمی و فنی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص

  تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص 9, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها 9 ص, در, زندانها, سازمان, سرپرستي,…

 • تحقیق در مورد روابط ايران وروس تاريخچه 46 ص

  تحقیق در مورد روابط ايران وروس تاريخچه 46 ص 46, ايران, تاريخچه, تحقیق, تحقیق در مورد روابط ايران وروس تاريخچه 46 ص, دانلود تحقیق در مورد روابط ايران وروس تاريخچه 46 ص, روابط, روابط ايران وروس تاريخچه 46 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد نيايش نماز

  تحقیق در مورد نيايش نماز تحقیق, تحقیق در مورد نيايش نماز, دانلود تحقیق در مورد نيايش نماز, مورد, نماز, نيايش, نيايش نماز رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نيايش نماز لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تعريف فلوچارت

  پاورپوینت در مورد تعريف فلوچارت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تعريف فلوچارت, تعريف, تعريف فلوچارت, دانلود پاورپوینت در مورد تعريف فلوچارت, فلوچارت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تعريف فلوچارت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد حفاظت و ايمني دربرق رشته برق

  تحقیق در مورد حفاظت و ايمني دربرق رشته برق ايمني, برق, تحقیق, تحقیق در مورد حفاظت و ايمني دربرق رشته برق, حفاظت, حفاظت و ايمني دربرق رشته برق, دانلود تحقیق در مورد حفاظت و ايمني دربرق رشته برق, دربرق, رشته,…

 • پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر علی آبادی

  تعریف یادگیری و آموزش در تکنولوژی آموزشی علی ابادیتکنولوژی آموزشی خدیجه علی ابادیکتاب مقدمات تکنولوژی آموزشیمواد آموزشی و نظامهای آموزشی در تکنولوژی آموزشی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر علی آبادی عنوان پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژی…

 • پاورپوینت در مورد گوش

  پاورپوینت در مورد گوش پاورپوینت, پاورپوینت در مورد گوش, دانلود پاورپوینت در مورد گوش, گوش, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد گوش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد توليد پرتو x 33 ص

  تحقیق در مورد توليد پرتو x 33 ص 33, x, پرتو, تحقیق, تحقیق در مورد توليد پرتو x 33 ص, توليد, توليد پرتو x 33 ص, دانلود تحقیق در مورد توليد پرتو x 33 ص, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 51 ص

  تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 51 ص 51, اسلامی, اقتصاد, تحقیق, تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 51 ص, جمه, جمهوری, خارجی, دانلود تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی…